ŻYWIENIE DZIECI W ŻŁOBKU

Artykuł 22 ustawy z dniu 4 lutego 2011r. o opiece w wieku do lat 3 nakłada na żłobki obowiązek zapewnienia przebywającym w nim dzieciom wyżywienia zgodnego z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Żłobek nr 3 w Kaliszu planując żywienie dzieci stosuje się do ww. wytycznych. Wprowadzane są również diety eliminacyjne ( bezmleczne, bezglutenowe itp.) zalecane przez lekarzy w indywidualnych przypadkach na podstawie wystawionych zaświadczeń. W miarę możliwości Dyrektor uwzględnia również realne oczekiwania rodziców w zakresie karmienia, jednakże mając na uwadze, że w żłobku obowiązuje żywienie zbiorowe, nie jest on w stanie przygotowywać posiłków indywidualnie, wg życzeń rodziców dla każdego dziecka (inny skład i konsystencja). Uwzględniane są jednak jak wyżej wspomniano zalecenia lekarskie co do diety. Sposób żywienia dzieci podlega kontrolom ze stron Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Od dnia 01.09.2020 r. żłobek czynny w godzinach

od 600 do 1630.

                    PLAN DNIA

6:00-8:00           Przyjmowanie dzieci , zabawy dowolne

8:00- 8:30          Śniadanie

8:30-9:00           Toaleta , nocnikowanie

9:00-11:00         Zabawy :tematyczne,konstrukcyjne,ruchowe , dydaktyczne

10:00                  Drugie śniadanie

11:15                  Obiad , mycie , przygotowywanie do snu

12:00-13.30       Sen dzieci

14:00                  Podwieczorek

14:15-15:45       Zabawy dowolne, wydawanie dzieci do domu

Wyprawka dla dziecka

1. Pieluchy

2. Chusteczki nawilżane i higieniczne

3. Podpisany woreczek na ubranka

4. Ubranka na zmianę

5. Obuwie zmienne

6. Smoczek z podpisaną zawieszką i pojemniczkiem

7. Piżamka